WIj geloven in gelijke kansen voor alle kinderen

Wie zijn wij?

Coach4you Wijk bij Duurstede is een vrijwilligersorganisatie die als doelstelling heeft het (onder)steunen van kinderen bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Dit doen wij door middel van coaching, dit in nauwe samenwerking met de betreffende scholen.

Wij coachen een leerling vanaf eind groep 8 tot en met het begin van de 2e klas voortgezet onderwijs. Voor sommige kinderen is deze stap lastig en kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De redenen waarom de kinderen een coach krijgen, zijn divers.

Voor wie is Coach4you?

Coach4you is bedoeld voor leerlingen die door een aantal redenen extra ondersteuning nodig hebben en verdienen om hun mogelijkheden in het voortgezet onderwijs voluit te realiseren. Deze redenen of omstandigheden kunnen zowel in de omgeving van het kind liggen als in het kind zelf.

Zo kunnen bijvoorbeeld de ouders het kind niet altijd de ondersteuning geven die ze zouden willen, omdat zij geen mogelijkheden of tijd hebben om de gewenste structuur en ondersteuning te bieden of onvoldoende de Nederlandse taal beheersen en/of het onderwijssysteem niet kennen. Het kan zijn dat het kind onder zijn niveau presteert, een laag zelfbeeld heeft of gedragsproblemen heeft. Onze coaches zijn getraind en kunnen goed met kinderen omgaan. Ook als zij te maken hebben met onzekerheid, verminderde weerbaarheid of faalangst. Zo nu en dan worden kinderen aangemeld met een grotere zorgvraag. Coach4you werkt nauw samen met onder andere Stichting Binding en kan dan -samen met het kind en zijn ouders/verzorgers- bemiddelen, zodat er begeleiding op maat komt voor het desbetreffende kind.

Doorgaans vallen deze kinderen buiten de professionele hulpverlening, maar zij hebben wel extra ondersteuning nodig en hebben daar ook recht op.

Wat doet de coach?

De coach geeft de leerling extra steun en begeleiding die hij of zij thuis niet voldoende krijgt. Het accent ligt op het sociaal-emotionele vlak en ook op het bieden van praktische studiebegeleiding (structureren en plannen van huiswerk). De coach ondersteunt de leerling en betrekt ouders/verzorgers bij het schoolwerk en de school.

De mensen achter Coach4you

De coaches vormen de kern van Coach4you en dit doen zij geheel belangeloos en vrijwillig. Coach4you Wijk bij Duurstede is onderdeel van Stichting Gilde Nederland.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Ed Speijer, voorzitter
Rob van de Weerd, penningmeester
Bart van Asperdt, secretaris

Heeft u vragen aan het bestuur, dan kunt u deze richten aan de secretaris via: info@gilde-coach4you-wijkbijduurstede.nl

Coördinator

Deze staat onze coaches met raad en daad bij. Doet de intakegesprekken en kijkt welke leerling en coach het beste matchen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de leerling, ouders/verzorgers en het onderwijzend personeel.

Voor meer informatie over coaching kunt u contact opnemen met de secretaris via: info@gilde-coach4you-wijkbijduurstede.nl

Coach4you is regelmatig op zoek naar coaches

Hierbij zijn onderstaande eigenschappen, competenties en vaardigheden belangrijk:

  • HBO werk- denkniveau
  • Gemiddeld één tot anderhalf uur per week beschikbaar zijn voor begeleiding van een leerling voor een periode van ca. 18 maanden
  • Affiniteit met deze leeftijdsgroep
  • Over sociale vaardigheden beschikken
  • Structuur kunnen bieden
  • In staat zijn de leerling mentaal te ondersteunen

Wij bieden:

  • Ondersteuning door de coördinator
  • Iedere 6 weken coachoverleg
  • Eendaagse basis- en verdiepingstrainingen
  • Leuk, afwisselend en leerzaam vrijwilligerswerk

Bent u enthousiast geworden?
Stuur een mail met uw gegevens en korte motivatie naar: info@gilde-coach4you-wijkbijduurstede.nl

Coach4you Wijk bij Duurstede trotse partner van Oranje Fonds en Lions Levefanum

Coach4you kan de werkzaamheden kosteloos aanbieden door onze partners, die ons met subsidies ondersteunen.

download

Lions Levefanum

Lions Levefanum ondersteunt maatschappelijke en culturele initiatieven.

oranjefonds

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waarin mensen er voor elkaar zijn en waarin iedereen mee kan doen. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van Oranje Fonds.

cropped-coach4you300

Gilde/Coach4you Nederland

Coach4you Wijk bij Duurstede is een onderdeel van Gilde/Coach4you Nederland.

 

Stichting Gilde Wijk bij Duurstede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 15 november 2019 (RSIN: 860614050).
Coach4you Wijk bij Duurstede draait volledig op vrijwilligers. Wij zijn daarom afhankelijk van subsidies en giften. Ons werk steunen?  U kunt ons helpen met een gift via: NL10RABO0348270615 t.n.v. Stichting Gilde Wijk bij Duurstede.